www.kok官网

   1. www.kok官网
    --> 碧桂园森林花园 - www.kok官网

    ( NEEQ:870643)

    柳州碧桂园
    -------------------------------------------
    总建筑面积:约96,764.58㎡
    项目位置:柳州市柳东新区龙华路
    碧桂园森林花园 
    项目详情


    柳州碧桂园

    项目位于柳州市柳东新区龙华路,总建筑面积为96,764.58平方米。


    图片3.jpg

      1. www.kok官网