www.kok官网

  1. www.kok官网
   --> 保利上河雅颂 - www.kok官网

   ( NEEQ:870643)

   保利上河雅颂
   -------------------------------------------
   总建筑面积:约215,010㎡
   项目位置:甘肃省天水市麦积区天水渭滨中学东侧

   保利上河雅颂 
   项目详情


   保利上河雅颂

   位于甘肃省天水市麦积区天水渭滨中学东侧,总建筑面积215,010平方米,其中商业楼销售部2600平方米,中高层住宅1#2#楼为14375平方米,3#4#楼为14,071平方米,#5楼为9,250平方米,地下车库3,926平方米。


   效果图.jpg

    1. www.kok官网